Historik

99,99% drifttid
Inga händelser på 7 dagar!
Indexation delay
DIGIMIND SOCIAL / Listening
Inga händelser på ungefär en månad!
Platform access
DIGIMIND INTELLIGENCE / Live Access
Inga händelser på 3 månader!
Platform access
DIGIMIND SOCIAL / Live Access
Inga händelser på 10 dagar!
Digimind Intelligence access
DIGIMIND INTELLIGENCE / Live Access
Inga händelser på ungefär en månad!
Twitter indexation
DIGIMIND SOCIAL / Listening
Inga händelser på 3 månader!
Platform Access
DIGIMIND INTELLIGENCE / Live Access
Inga händelser på 6 dagar!
DI Newsletters Delayed
DIGIMIND INTELLIGENCE / Newsletter, Report and Watchlist
Inga händelser på 10 dagar!
Digimind Intelligence Maintenance
DIGIMIND INTELLIGENCE / Live Access
Inga händelser på 2 dagar!
Platform access
DIGIMIND SOCIAL / Live Access
Platform access
DIGIMIND SOCIAL / Live Access
Inga händelser på en dag!
Source pack indexation delay
DIGIMIND INTELLIGENCE / Monitoring
Inga händelser på 2 dagar!
Access and Alert validation issue
DIGIMIND INTELLIGENCE / Live Access